Team y_oss [2017]

Starts On
-
Finishes On
-
Last Activity
-

Sources

-

Students

 • Shreya GovilShreya Govil
 • SomyaSomya
 • Coaches

 • yugrockzyugrockz
 • Confirmed

  Mentors

  -

  Supervisors

  Will be added by RGSoC Organizers